Kādi projekti saņēmuši ES fondu līdzfinansējumu?

submitted 10 months ago by edoconsult to Anarchism

Latvijā ES fondi piešķir atbalstu dažādu jomu projektiem, bet tos visus saista augstāks mērķis – vairot reģiona konkurētspēju, attīstīt tautsaimniecību un sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

\