Vai struktūrfondi atbalsta arī mikro un mazos uzņēmumus?

submitted 6 years ago by lemesis to PsytranceProduction

Uzņēmuma finanšu situācija būtiski ietekmē tā izredzes piesaistīt investīcijas. Taču tas nebūt nenozīmē, ka uz finanšu atbalstu var cerēt tikai attīstītas kompānijas. Eiropas finansējums jaunajiem uzņēmējiem ir pieejams arī iesācējiem uzņēmējdarbības pasaulē. Izšķiroša nozīme atbalsta saņemšanai ir nevis uzņēmuma vadības pieredzei, darbinieku skaitam un kapitāla apjomam, bet gan inovatīvai un ES fondu prasībām atbilstošai biznesa idejai. Uzziniet šajā rakstā, vai struktūrfondi var būt noderīgi arī nelieliem uzņēmumiem!