Ugunsdrošības prasības izglītības iestādēs – kas nepieciešams drošai mācību videi?

submitted 9 months ago by serveris to test

19.04.2016 Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas, paredz būtiskas izmaiņas ugunsdrošības jomā. Jaunās prasības jāievēro gan privātos mājokļos, gan komerciālos objektos, gan izglītības iestādēs, kur skolēnu, studentu un personāla drošība ārkārtas situācijās ir atkarīga no spējas rīkoties ātri un droši. FN-SERVISS drošības eksperti ir apkopojuši nozīmīgākās ugunsdrošības prasības, kā arī izmaiņas, kas jāņem vērā līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā.

\