Kā tulkošanas un citi valodu pakalpojumi var sekmēt uzņēmuma izaugsmi?

submitted 2 years ago by skrivanekllv to pizzagate

Šķiet, divdesmit pirmais gadsimts pasaules vēsturē tiks raksturots kā robežu nojaukšanas laiks – arvien mazāk uzmanības tiek pievērsts sociālajam statusam, dzimumam, ādas krāsai un kultūru atšķirībām. Visa pasaule pulsē vienā ritmā – preces tiek eksportētas, ne taupītas vietējiem tirgiem, arī cilvēki biežāk izvēlas dzīvot un strādāt dažādās pasaules vietās, aizbraucot no dzimtās zemes, kurp var atbraukt atpakaļ katrā laikā. Bet kā ir ar valodas barjeru?